Dijital Oyunların Çocuk Ve Gençler Üzerindeki Etkisi

Dijital Oyunların Çocuk Ve Gençler Üzerindeki Etkisi

Dijital Oyunların Çocuk Ve Gençler Üzerindeki Etkisi

Çocuk ve gençlerin aşırı internet tüketimi psikolojik, fizyolojik ve sosyal temaslar tarafından olumsuz tesir yaratabilmektedir. Genellikle şahıslikleri üstünde de olumsuz neticelere sebebiyet verebilmekte olup, ufak yaşlarda “şiddet” içerikli oyunlar oynayan çocuklarda şiddete eğilim daha çok görülebilmektedir.

Çocuk ve gençlerin aşırı internet tüketimi psikolojik, fizyolojik ve sosyal temaslar tarafından olumsuz tesir yaratabilmektedir. Genellikle şahıslikleri üstünde de olumsuz neticelere sebebiyet verebilmekte olup, ufak yaşlarda “şiddetiçerikli oyunlar oynayan çocuklarda şiddete eğilim daha çok görülebilmektedir. Oynanan şiddet içerikli oyunlar, çocuğun iç aleminde karmaşa yaratabilir, vicdan duygusunu negatif yönde tetikleyebilir ve problem çözme yeteneklerini kısıtlayabilir. Ayrıca, çocuklarda uzun vakitli bilgisayar başında oynanan aktif oyunlar sosyal temaslarini bozabilir, çocuk ya da gençlerde amacıyla kapanma, kendini rahat ifade edememe, sosyal bölgelerden kaçınma gibi problemleri yanısıra getirebilir. Sosyal temaslarde kopukluk, gelişen vakitlerde yalnızlık hissi hem de depresyona bile sebebiyet verebilmektedir. Bu haller öneme alındığında, çocukların ya da gençlerin oyuna ayırdıkları vakit dşayetlendirilmeli, oynamayı tercih ettikleri oyunların içerikleri göz önünde bulundurulmalı, oynadıkları oyun içeriği ve vakitı ile alakalı aile doğrulusunda denetim sağlanmalıdır. Ailelerin oyun bağımlılığı oluşmadan erken dönemde yardım almaları mühim bir konudur.

Çocuklar üstündeki tesirleri

Aile, çocukların olumlu davranışlar kazanmasında her hususta bulunduğu gibi belirleyici ve tesirli bir faktördür. Ayrıca, oluşturulan çalışmalar internet ve dijital oyun bağımlılığı gibi bozuklukların aile içi çatışmaların bulunduğu bölgeda daha çok beslendiğini göstermiştir (Feng ve ark.2003, Ögel 2012). Aile içersinde çatışmaların bulunduğu, huzursuz ve aile içi bireylerin tesirleşim yönünün zayıf bulunduğu bir bölgea maruz kalan bir çocuk ya da genç yalnızlık hissine kapılıp kendini internet içerisinde oynadığı oyunlara verebilir, oyun içersinde edindiği yeni dostlıklarıyla kurduğu tesirleşim ile kendini daha iyi hissetme yoluna gidebilir. Hatta oynadığı oyunların “şiddet” içerikli olması aile içi çatışmaların bile bir tesirsini yansıtıyor olabileceği düşünülebilir. Aile içi rastgele bir duruma samimi içe üzüntü duyan ve düzeltmesi tarafında elinden bir şey gelmeyen çocuk, bu oyunları bir tür kendini rahatlatma tekniği olarak bile kullanabilmektedir. Gerekirse ailenin dışarıdan bir yardım da alarak bu hususta şuurlu olması, internet ve oyun hususları üstünde denetimi sağlamaları gerekmektedir. Genellikle ufak yaştaki çocuklar olmak üzere, çocuğun internet başında geçirdiği vakitnin, oynadığı oyunun, girdiği sitenin vs. bilgisine sahip olunmalıdır. Aileler, çocuğun oynamayı tercih ettiği oyunun içeriğini öğrenmeli ve şayet “şiddet” içerikli bir oyun ise yerine; yaşına uygun, eğitici, eğlenceli daha değişik bir alternatif sunabilmeli, yönlendirmeli ve bir alışkanlığı kazanması tarafında çocuk ile birlikte hareket edebilmelidir. İlk başlarda oyunu çocukla birlikte oynayarak hali daha eğlenceli duruma getirebilmek gibi. Ayrıca, çocuğun okul ya da evde kendi ile alakalı yerine getirmesi gereken sorumluluklarını yerine getirmeden oyunun başına geçip gitmesini engelleyebilmek, dijital oyunlar yerine sosyal bölgeda daha değişik faaliyetlere yönlendirmek bilgisayar içerisinden uzaklaşmasına katkı sağlayacaktır.

İnternet bağımlılığı son senelerde psikoloji başta olmak üzere fazlası araştırmacının da ilgisini çeken mühim bir çalışma kısmı halina gelmiştir. İnternet tüketiminde tamamiyle kısıtlama yoluna gidilmesindense interneti daha şuurlu kullanma biçimlerine dayalı bir bakış açısı geliştirmeleri, yararlı kullanma yolunda yönlendirilebilmeleri gerekmektedir. Çocukların ve gençlerin internet aracılılığıyla fazlası bilgiye süratle ulaşabilmesi birtakım hallerde kolaycılığa kaçmalarına ve denetimsiz tüketiminin da ileri derecede bağımlılığa yol açabileceği düşünülmektedir. Bağımlılık hali kısa vadede meydana çıkan bir hal olmamakla birlikte uzun vakit içersinde denetimsiz ve sınırsız tüketimi şeklinde devam ettiğinde oluşabilir. İnternet kullanmaya başlamadan evvelce internetin riskleri ve internet içerisinde karşılaşabilecekleri tehlikeli haller konusu ile alakalı bilinçlendirilmeyen çocuklar ve gençler bu tarz tehlikelerde karşı karşıya geldiklerinde ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Çocuklar ve gençler, oynadıkları oyunun onları uzun vadede nereye götüreceğini, yaşamlarına nasıl yansıyabileceğini hesap edip düşünemeyebilirler ve fazlası vakit düşünmezler de.

Uzun vakitli oynanan dijital oyunlar, internet başında geçirilen uzun vakitçler, bireyin evindeki bireylerle, sosyal bölgeıyla hem de kendisiyle bile uzaklaşmasına namacıyla olabilmektedir. Birey dijital bir dünyada yaşamaya başladığında yaşadığı gerçek dünyaya karşı yabancılık çekebilmektedir. Sosyal bölgelara girmekten kaçınma, içe kapanma, kendini ifadede güçlük gibi hallerle karşı karşıya gelebilmektedirler. Uzun vakitçlerde tesirleşimini oynadığı oyun üstünden kuran ve insanlarla tesirleşime geçme yolunu dijital bölge üstünden gerçekleştiren şahıs kendini bu şekilde ifade etmeye başladıktan uzun bir vakit sonra gerçek sosyal etrafta kendini ifadede güçlük çekmekte ve bu hal da sosyal bölgelara girmekten kaçınmasına sebebiyet vermektedir. İleri vakitlerde bu hal daha zor bir hal alıp; bireyin eski hayatından daha da çok uzaklaşmasına, yüksek sosyal kaygısından kaynaklı evvelceden girebildiği bölgelara girerken dahi zorlanmakta ve bunun neticesi olarak da bundan sonra profesyonel bir yardım almasının zorunluluğu doğmuş olacaktır. Sosyal temaslarinin bozulmasının yanısıra şahısde özgüven eksikliği ve gerçeklik algısının da aynı tarafta değişim gösterebileceği düşünülmektedir. Birtakım psikolojik problemlerin meydana çıkma olsılığı bulunduğu gibi aile ve dost içerisindeki sevgi ve bağlılığın da mühim derecede tesirlenebileceği söylenebilir. Çocuklar, aileler hem de öğretmenler bu problem ile alakalı işbirliği içersinde olurlarsa problem çözümü amacıyla daha tesirli olabilir.

Çocuklar üstündeki tesirleri

İnternet risklerine karşı daha şuurlu hareket etmeleri tarafında bilinçlendirilen çocuklar mümkün tehlikelere karşı kendilerini daha rahat koruyabilir ya da mümkün tehlikeye karşı çekinmeden aileleri ile direk tesirleşime geçebilir. Oyunlarda karşılarına çıkabilecek şiddet, korku belki ırkçı içeriklerin aileler doğrulusunda erken vakitte fark edilmesi, doğru yönde araya girmek edilmesi, olumlu yönde bilinçlendirilmesi çocukların hayatlarını olumsuz tesirlemesine fırsat vermeyecektir. Kısacası çocukların internet tüketimi ile alakalı alacağı destekte en büyük rol ailelerindir. Çocuklar ve gençlerin, sosyalleşme ihtiyacını sanal bölgeda oyunlar vasıtasıyla kurduğu sanal temaslarle karşılamaya yönelik eğilimlerini en aza indirmelerini sağlayacak faktör; aile ve sosyal çevrelerinde var olan ya da var olması gereken empatik yaklaşımlı, problem yaratma değil problem çözmeye dayalı iyi temaslar bulunduğu düşünülmektedir.

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0